Materialens År 2019

IVA Jubileumsseminarium – Material är utveckling – industri, hållbarhet och samhälle

iva-materialseminarier
Datum: 15 maj 2019 09:00
Sammanfattning: Jubileumsseminarium arrangerade av IVA:s avdelning V, Bergs- och materialteknik Avdelning V:s seminarium genomförs 15 maj och har titeln: Material är utveckling – industri, hållbarhet och [...]
Adress:
Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige, Stockholms län
Beskrivning:

Jubileumsseminarium arrangerade av IVA:s avdelning V, Bergs- och materialteknik

Avdelning V:s seminarium genomförs 15 maj och har titeln: Material är utveckling – industri, hållbarhet och samhälle

Nya material är så viktiga att vi namnger människans tidsåldrar efter dem. Utmaningen att bygga ett hållbart samhälle driver fram ny material- och tillverkningsteknik. Det är en självklarhet att miljön påverkas minimalt. Både när vi tillverkar och använder de nya materialen

De stora förändringarna i människans livsvillkor har styrts av materialutveckling.  Från brons- och järnåldrarna till idag när 3D-skrivare tar fram material med inbyggda sensorer. På väg mot det håll­bara samhället tänker vi numera noga igenom hur materialet ska tas om hand. Både när produkten inte ska användas längre eller när den ska brukas i nästa varv i den cirkulära, hållbara ekonomin.  

De nya materialen och processerna utmanar dagens produktdesign. Möjligheterna att minska vikten på olika produkter blir allt större och fler elektrifieras. Därmed ökar efterfrågan på metaller till batterier. Frågan hur dessa ska återvinnas på effektivaste sätt blir allt viktigare.

Välkommen till en heldag kring material och materialutveckling arrangerad av IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik.  Där tar vi upp utmaningarna, trenderna och möjligheterna till en hållbar framtid sett ur ett materialperspektiv.

 

Program och medverkande

09:00 Welcome Gert Nilson, Technical Director, Jernkontoret and Chairman IVAs Division Mining and Materials 

09:05 Introduction - The role of materials in society, Olle Wijk, Professor and Chairman SWERIM, Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials        

9:30 The role of materials in the past, present and future

Small atoms, big revolutions - How our ability to assemble atoms and molecules has changed (and will further change) human history,Vincenzo Palermo, Professor, Chalmers University of Technology

Urban mining-Recycling of electronics, Kerstin Konradsson, CEO Boliden Smelters

A modern view of metallurgy - 2020 vision, Roger Reed, Professor, University of Oxford,

11:30 Lunch

12:30 Current material trends – caring for the planet

At the Crossroads of Additive, Analytics and Advanced Materials, Tresa Pollock, Professor NAE, GASL, ALCOA Distinguished Professor, Materials University of California, Santa Barbara

Materials of tomorrow - the design approach, Annika Borgenstam, Professor, KTH Royal Institute of Technology and Director of the Hero-m 2i center

Materials science for reduced CO2 emissions in processing of steel, Martin Pei,Executive Vice President, CTO SSAB

14:20 Break

14:40 Materials for the future

Integrated Computational Materials Engineering – Materials for the future daily life and space exploration, Charlie Kuehmann, Vice-President of Materials Engineering at Tesla and SpaceX  

Two-dimensional materials – from Flatland to reality Jari Kinaret, ProfessorChalmers University of Technology and Head of the European Graphene Flagship on Graphene

Materials related challenges for a sustainable future, Måns Nilsson, Professor, KTH Royal Institute of Technology and Executive Director of Stockholm Environmental Institute

16:40-17:00 Break

17: 00- 17:40 Panel discussion: Outlook making the earth suffice beyond 10 billion inhabitants

18:00 Dinner,

Kontaktuppgifter
Elin Vinger Elliot
Telefon: 08-791 29 28